Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Socialinė parama

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

2019 m. birželio 19 d. Nr. 1-94

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi ir 12 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašą;

1.3. Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą.

 

2. Pavesti:

2.1. Socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo nuostatų vykdymo kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių išmokų sritį;

2.2. Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo nuostatų vykdymo kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam švietimo sritį.

 

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“.

 

Meras                                                                                                        Remigijus Šimašius

 

Visas dokumentas čia