Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

                Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

 

1. Mokymosi,  aktyvumo ir dėmėsio sutrikimai. Metodologinis vadovas.

file:///C:/Users/Mokytojas/Desktop/2022-2023%20M.%20M/%C4%AETRAUKUSIS%20UGDYMAS/Dokumentai/GUIDE-lt.pdf

 

2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

 

3. Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

file:///C:/Users/Mokytojas/Desktop/apklausa/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf

 

4. Metodinė medžiaga

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga?fbclid=IwAR1VG7SCBque0VHThNrh-kVlzUL9vmZLrWBdsnkS8bRQh3C_aHl0ph55xy4

 

5. Mokymosi sutrikimai

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/tarpiniai/Rekomendacijos%20spec%20%20poreikiai/Mokymosi%20sutrikimai.pdf

 

6. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf

 

7. Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją

file:///C:/Users/Mokytojas/Desktop/2022-2023%20M.%20M/%C4%AETRAUKUSIS%20UGDYMAS/Dokumentai/Vaikams-12.pdf

 

8. Pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

file:///C:/Users/Mokytojas/Desktop/2022-2023%20M.%20M/%C4%AETRAUKUSIS%20UGDYMAS/Dokumentai/Itrauktiesveiksmuplanas1006galutinis-1.pdf

 

9. Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Rekomendacijos pedagogams ir tėvams

https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/10/%C4%AERS-integracija-ikimokyklin%C4%97se-%C4%AFst.pdf

 

10. Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  

 

file:///c:/users/mokytojas/desktop/2022-2023%20m.%20m/%c4%aetraukusis%20ugdymas/dokumentai/metodines-rekomendacijos-mokytojams-del-pradinio-ir-pagrindinio-lietuviu-kalbos-ugdymo-programu-pritaikymo-mokiniams-turintiems-specialiuju-ugdymosi-poreikiu.pdf


INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

DĖMESIO!

      Socialinių išmokų skyrius kviečia mokinių tėvus į el. prašymo pateikimo per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) mokymus „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“.

 https://docs.google.com/document/d/1A5e-Whn9lfQ70yLSnOIziM8oPu_b7DubPPGeVAc5E9I/edit?usp=sharing

 

Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.

 

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

 

Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

 

  • el. būdu www.spis.lt;
  • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
  •  prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
  • Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

 

Gimnazijos adminiostracija


Aplankėme Latviją

           Birželio 21 d. Vilniuje prasidėjo liūtimi, tačiau 43 mokiniai iš 5 - 10 klasių nekantriai laukė ne pamokų, o atvažiuojančio autobuso. Rusų kalbos mokytojos Svetlana Rogovskaja ir Tatjana Biskupska kartu su lydinčiomis mokytojomis Irina Jakubovskaja ir Vilma Markevičiene norėjo parodyti, kokios grožybės slepiasi visai šalia mūsų ir nuvažiuoti į Latvijoje esančius Rundalės rūmus ir Bauskės pilį. Šis sumanymas buvo planuojamas ilgą laiką, nes mokiniai per rusų kalbos pamokas daug skaito apie Aukso amžių literatūroje, kuris yra susijęs su dvasiniu ir kultūriniu XIX a. pabaigos - XX a. pradžios palikimu. Mokiniai susižavėję ir atviromis širdimis klausė gido pasakojimo apie Rundalės pilies šeimininkus Bironus ir sėmėsi įkvėpimo vaikščiodami po sodą, primenantį Versalį, nes jį projektavo prancūzas architektas Frančeskas Rastrelis. Kviečiame visus pasigrožėti mūsų įspūdžiais.

 

Daugiau nuotraukų


"Gyvenimas, koks jis buvo"

          Mūsų  gimnazija yra svarbi visos Grigiškių bendruomenės dalis. Tai patvirtina glaudus bendradarbiavimas su įvairiomis kultūros įstaigomis, viena iš jų - Grigiškių kultūros centras. Ia ir III a klasės buvo pakviestos birželio 10 d. dalyvauti knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską "Gyvenimas, koks jis buvo" pristatymo renginyje. Įdomiausias dalykas mokiniams buvo gyvas pokalbis su knygos autore, žurnaliste Ramune Sakalauskaite. Tai žmogus, pažinojęs monsinjorą iš labai arti, praleidęs su juo daug laiko. Knygos pasakojimas labai objektyvus, surinkta daug medžiagos iš kunigo gyvenimo, daug pašnekovų pakalbinta. Mokytojos Dalia Gaurytė ir Vilma Markevičienė įsigijo po knygą su autorės fotografu ilgam atsiminti šį įvykį. 

 

Daugiau nuotraukų


Tradicinė Šeimos šventė gimnazijoje

       Sakoma, ilgalaikės tampa tos šeimos, kurios sukurtos dvasinių vertybių pagrindu. Ne išimtis yra ir bendra, didelė šeima – mokykla. Šeima – tai artimi ir brangūs žmonės. Laimingi tie, kurie turi šeimas ir tikrai brangių žmonių ratą. Tai didžiulė vertybė.

     Mūsų gimnazijoje jau daugelis metų tradiciškai rengiama Šeimos šventė, vienijanti keturias gražias ir prasmingas pavasario šventes: Tarptautinę Šeimos šventę, Vaikų gynimo dieną, Motinos ir Tėvo dieną. Tai bene populiariausias mūsų gimnazijos renginys, sukviečiantis ir suvienijantis daugiausiai žiūrovų. Birželio 7 d. gimnazijoje vyko tradicinis Šeimos šventės renginys. Mokiniai intensyviai ruošėsi šiai šventei, mokėsi gražių dainelių apie mamą, tėvelį, senelį, senelę, vaikai piešė savo šeimas, nes norėjo nustebinti ir pradžiuginti savo šeimos narius.

      Tą dieną į mokyklą atvyko tėvai bei artimieji, jie mėgavosi mokinių paruoštu koncertu. Renginyje skambėjo patys gražiausi ir nuoširdžiausi žodžiai tėvams, netrūko nei dainų, nei šokių. Kiekvienas stengėsi savo širdies dalelę atiduoti patiems brangiausiems žmonėms – MAMYTEI ir TĖVELIUI. Ne vienam per skruostą nuriedėjo ir ašara.

      Mokinių šventinis koncertas suteikė daug gerų emocijų tiek mokytojams, tiek tėvams. Visų švytinčios akys ir gera nuotaika įrodė, kad šventė buvo puiki ir sėkminga, o šeimą reikia branginti ir kasdien pripildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu.

        Suteiktos žinios, gera nuotaika, patirtos teigiamos emocijos sukūrė renginį ne tik įdomų, gyvą, patrauklų, bet ir šiltą. Visi pasijutome kaip viena didelė šeima. Šeimos šventės paskleista šiluma iškeliavo į visus namus ir primins, jog mūsų mokykla – tai didelė Šeima, kurioje svarbus kiekvienas jos narys.

 

       Už šeimos  tradicijų puosėlėjimą mokykloje esame dėkingi renginio organizatoriams: muzikos mokytojai J. Jodkienei, šokių mokytojai A. Klimaševskajai-Bartkevičienei, mokytojoms B.Balkunienei ir A.Kučinskajai

 

Daugisu akimirkų


Integruota istorijos-dailės pamoka Vilniaus Sinagogoje ir Vilniaus geto teritorijoje

           Birželio 7 diena Ib, IIb ir 6b mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos-dailės pamokoje Vilniaus Sinagogoje ir buvusio Vilniaus geto teritorijoje. Ib klasės mokiniai, dalyvaujantys projekte ,,Tautų pėdsakai Vilniuje. Vilniaus-tolerancijos miestas‘‘, ruošė darbus apie žydų pėdsakus Vilniuje. Giliau susipažino su žydų istorija, kultūra, tradicijomis, religija ir pamokos metu pasidalino savo žiniomis su kitų klasių mokiniais.

           Sinagogoje istorijos mokytoja Božena Senkevič papasakojo mokiniams apie žydų tautos istoriją, religiją, o dailės mokytoja Nijolė Jodkienė atkreipė mokinių dėmesį į Sinagogos vidaus interjerą, ornamentus, spalvų reikšmę. Didelį įspūdį padarė vienintelėje išlikusioje Vilniuje judaizmo tikėjimo šventykloje. Ekskursijos metu apsilankėme  Visų Šventųjų bažnyčioje. Mokiniai turėjo palyginti dviejų religinių konfesijų šventyklų vidaus interjerą, simbolius. Mokiniai labai aktyviai dalyvavo pamokose, atsakinėjo į klausimus, gavo namų užduotys.

            Išvykos metu mokiniai apsilankė buvusio Vilniaus geto teritorijoje, kur nacių okupacijos 1941-1943 metais buvo getas. Čia buvo kalinami apie 20 tūkstančių žydų-geto kalinių, kurie žuvo Paneriuose, koncentracijos stovyklose.  Pavyko pamatyti rūsius, taip vadinamos ,,malinas‘‘, kuriuose buvo slepiami vaikai, iš kurių, deja, daug neišgyveno.

           Taipogi moksleiviai pamatė, kurioje vietoje  iki II pasaulinio karo buvo Didžioji Vilniaus Sinagoga. Sovietmečiu čia buvo pastatytas vaikų darželis. Planuojama atstatyti šitą Sinagogą.Prie paminklo Cemachui Szabadui dauguma mokinių sužinojo, kad šis žinomas Vilniuje gydytojas buvo ,,Daktaro Aiskauda‘‘ prototipu.

   Grįžome su gera nuotaika ir nuostabiais įspūdžiais.

 

Daugiau nuotraukų