Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Nupiešiu saulę lapų vidury,

Aplink vaivorykštę visom spalvom dažytą.

O apačioj tarp žemės ir dangaus

Nupiešiu savo LIETUVĄ mažytę.

           Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai, PUG ir pradinių klasių mokiniai (atsakingos lietuvių kalbos mokytojos Audronė Antropikienė, Rita Juchnevičienė, Anželika Oleškevičienė) ruošėsi atsakingai – karpė, lipdė , klijavo, piešė, konstravo. Vyko pokalbiai apie LAISVĘ, DEMOKRATIJĄ, mokiniai dainavo ir klausėsi dainų patriotiškumo ir laisvės tematika, prisiminė svarbiausius Lietuvos simbolius.  Mažiausiems vyko kūrybinės dirbtuvės ,,Laisvės aitvarai‘‘ ir ,,Lietuva mano delne“ (PUG, 1c,1b). Vyresni sprendė kryžiažodžius, dainavo dainą ,,Nupiešiu Lietuvą“ (4a,4b).

Švęskime Vasario 16-ąją visa širdimi, visa bendruomene, visa šeima, visa tauta!

 

Dainos ,,Nupiešiu Lietuvą“ pristatymas ČIA

 

Daugiau darbų ir nuotraukų


Lietuva-mano širdyje ir lūpose

           Vasario 7-21 d. Grigiškių gimnazijos PUG "Всезнайки" dalyvauja tarptautinėje virtualioje kūrybinėje nuotraukų parodoje "Lietuva-mano širdyje ir lūpose". Vyko netradicinės edukacinės pamokos, kurias organizavo mokytoja Ana Bogdevičienė. Pamokose buvo ugdomas ir skatinamas pilietiškumo jausmas ir tautinė savivoka minint Lietuvos istorijai svarbias datas ir įvykius: sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena ir Vasario 16-oji Valstybės atkūrimo diena. Vaikai piešė, spalvino, konstravo bokštus, klausėsi eilėraščių ir žiūrėjo vaizdo medžiagą apie Lietuvą.

 

Daugiau nuotraukų


Kvietimas į priešmokyklines grupes

TĖVELIŲ DĖMESIUI !

 

                      Grigiškių gimnazija kviečia vaikus į priešmokyklines grupes rusų ir lenkų ugdomąja kalba 2022-2023 m.m. Darbo laikas nuo 7.30 iki 17.30 val. Garantuojame geras mokymosi sąlygas. Mūsų gimnazijoje vaikai turi galimybę lankyti papildomus užsiėmimus: šokius, muziką, dailę, darbelius, gamtos mokslų bandymus. Mieli tėveliai, vaikai, specialiai paruošti mokyklai savo gimtąja kalba, galės sėkmingai mokytis toliau. Teikiama logopedo, psichologo ir soc. pegagogo pagalba. Jeigu jūs planuojate lankyti Grigiškių gimnazijos priešmokyklinę grupę (rusų, lenkų kalba), dėl išsamesnės informacijos  prašome kreiptis į gimnazijos raštinę. Tel. (8 5) 2432555.

          Pranešame, kad nuo 2022 metų sausio 1 d.  Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje sistemoje yra priimami  prašymai iš tėvelių (globėjų, rūpintojų), kurie pageidauja, kad jų vaikai nuo 2022 m. rugsėjo 1d.  pradėtų lankyti Grigiškių gimnaziją.

    Atkreipiame ypatingą dėmesį, kad nuo kovo 1 iki 10 dienos https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar vaikas yra priimtas į gimnazijos priešmokyklinę grupę. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių ugdymo įstaigų.

Grupės formuojamos nuo kovo 18 iki 31 dienos. Grupių formavimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturės galimybės pateikti ir redaguoti prašymų.

           Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į gimnaziją per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti el. ugdymo sutartį. Vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) nepasirašė el. ugdymo sutarties per nustatytą terminą, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilėje.

Informuojame, kad laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/

Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.

 


GEOGRAFIJOS ŽINIŲ KONKURSAS “PAŽINK LIETUVĄ IR PASAULĮ“

        Sausio 28 d. I-II gimnazijos klasių mokiniai ir mokytoja dalyvavo geografijos žinių konkurse. Dėl mokinių ir mokytojų saugumo konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį” vyko nuotoliniu būdu iš ADVENTUR kelionių parodos. Emilija, Michael, Maksim, Eduard, Anastasija, Karina, Danielius ir mokytoja Gražina „keliaudami“ po Lietuvos, Europos ir viso pasaulio įžymias vietas, UNESCO objektus, pabuvodami unikaliose tautų šventėse, susipažinę su tradicijomis, šalių simbolika, pasitikrino žinias, prisiminė keliones ir smagiai praleido penktadienio popietę.

AČIŪ geografijos mokytojų asociacijos prezidentui Rytui Šalnai už tiesioginę transliaciją iš LITEXPO rūmų!

 

Tikimės 2023 kelionių parodoje ADVENTUR jau dalyvauti "gyvai"!

 

Konkurso akimirkos


Minime 699 Vilniaus gimtadienį

          Sausio 25-ąją Grigiškių gimnazijos PUG vyko netradicinės - edukacinės pamokos, skirtos Vilniaus gimtadieniui paminėti, kurias organizavo lietuvių kalbos mokytojos Audronė Antropikienė, Anželika Oleškevičienė, Rita Juchnevičienė. Vaikai piešė, spalvino, klausėsi legendos apie Vilniaus įkūrimą, žiūrėjo vaizdo medžiagą. Buvo smagu, linksma ir įdomu. Iki kito gimtadienio, Vilniau!

 

Daugiau nuotraukų


2021 metų Direktorės veiklos ataskaita

Gerbiami Grigiškių gimnazijos bendruomenės nariai,

informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-2799 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021m. sausio 11 d.įsakymo Nr.V-48 redakcija) patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

Teikiu 2021 metų Grigiškių gimnazijos direktorės veiklos ataskaitą. Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybos pirmininkei Daivai Griškevičienei el p. stelllaster@gmail.com

 

Gimnazijos direktorės 2021 m. veiklos ataskaita

 

Su pagarba,

Direktorė Hanka Gžybovska