Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., sąrašai

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ (2022 m. vasario 2 d. Nr. 1-1316), Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2022-2023 m.m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu“ (2022 m. vasario 14 d. Nr. V- 59) bei  Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (2022 m. birželio 2 d. protokolo Nr. 02) priimami mokytis visi pateikusieji prašymą. Skelbiame kviečiamų mokytis nuo 2022-09-01 mokinių sąrašą: 

 

 Į 1-ą klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-

74557 79708 80270 82115 83493
74966 79741 80373 82344 84228
75138 79800 80615 82431 84243
77581 79817 80749 82516 84759
78408 79847 80760 82603 85090
79634 79959 81060 82705 85202
79649 80001 81505 83298 85235
85487 85552 85685 85770  

 

 Į 1-ą klasę lenkų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-

74440 77226 81264 84220 84533
76335 80540 81345 85621  

 

Į 2-ą klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK- 78786, MOK-86346

 

 

Į 5-ą klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK- 84277

 

Į 6-ą klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK- 86720

 

Į 7-ą klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK- 86279

 

Į II-ą gimnazijos klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK- 86477

 

 Į III-ą gimnazijos klasę rusų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-

74767 76502 78601 83377 86869
74967 76665 79786 85475 86869
74969 76983 79964 85887 86886
75027 77135 79996 85921 86890
76310 77300 80300 86037 87204
76380 77465 80960 86423 87231
76438 77817 82395 86673 87246
76455 78337 82899 86784 87410
76467 78343 83334 86785  

 

 Į III-ą gimnazijos klasę lenkų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-

86245 86492 86714 86995 86996
86333 86510      

 

 Į IV-ą gimnazijos klasę lenkų ugdomąja kalba yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-80674


               Priėmus kvietimą atsiranda įrašas „Laukiama sutarties pasirašymo“. Mokymosi sutartys, bus pasirašomos elektroniniu būdu. Tėveliams reikės elektroninio atpažinimo priemonėmis (pvz. per bankininkystės kodus) prisijungti prie svetainės https://svietimas.vilnius.lt puslapio skilties „Bendrasis ugdymas“ ir pateikto prašymo statuso eilutėje patvirtinti vieną (paspauskite tik vieną pasirinktą mokyklą) iš kvietimą siunčiančių mokyklų, kurioje nuo rugsėjo mokysis Jūsų vaikas.


Pramogų centre "Sky parkas"

                Birželio 1-oji - vaikų gynimo diena. Ta proga Grigiškių gimnazija organizavo netradicinio ugdymo dieną. Ia klasės mokiniai nusprendė malonumą suderinti su nauda ir išvažiavo į Pilaitės mikrorajone įsikūrusį naująjį prekybos centrą "Vilnius Outlet". Čia yra pats didžiausias pramogų centras "Sky parkas", kurį išbandė visi devintokai. Didžiulės erdvės, naujos laipynės, batutai sužavėjo sportiškus mokinius. Tačiau išvyka tęsėsi toliau, ten, kur įsikūrusi gyvūnų prieglauda "Lesė". Jos darbuotoja nuoširdžiai pasakojo kiekvieno pamesto ar nuskriausto gyvūno istoriją. Šuniukai ir kačiukai tarsi prašė - paimk mane į savo jaukius namučius, aš tikrai būsiu tau geras ir ištikimas. Galvojant apie žmonių nuskriaustus gyvūnus ne vienam kaupėsi ašaros. Tačiau padėti galima ir kitaip - pinigais, pašaru, savanoriavimu, todėl mokiniai išėjo iš prieglaudos tvirtai pasiryžę čia dar ne kartą sugrįžti.

 

Daugiau nuotraukų


Visiems vaikams reikalingos pasakos. Jos moko atpažinti gėrį ir blogį, įskiepija norą būti herojumi.

           Birželio 2 d. mūsų gimnazija pavirto pasakų šalimi.  Kūrybines veiklas tądien inicijavo gimnazijos Mokinių taryba.

           1 – 10  klasių mokiniai savo pasirinktu būdu sukūrė daugybę pasakų herojų, kurie apsigyveno klasėse, koridoriuose, gimnazijos fojė   Prie iniciatyvos prisidėjo ir mokytojos. 

            Gimnazijos Mokinių tarybos vardu dėkoju šioje vaizduotės kupinoje kelionėje padėjusioms pradinių klasių mokytojams, visiems, kas tądien įkūnijo pasirinktą pasakos personažą. Nėra pasakų, geresnių už tas, kurias sukuria pats gyvenimas, tad kurkime pasakas kiekvieną dieną.

Mokinių taryba

 

Daugiau nuotraukų


Gimnazijoje veiks vasaros stovykla

           Vilniaus miesto savivaldybės administracijai paskelbus vaikų vasaros stovyklų konkursą Grigiškių gimnazija pateikė paraišką dalyvauti konkurse.

          Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur. Prioritetas teikiamas pareiškėjui, kuris planuoja užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, skaičių, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

            Numatyta, kad nuo birželio 13 d. iki birželio 27 d. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje veiks vasaros stovykla „Saulės blyksniai 2022“. Susirinko nemažas būrys smagiai nusiteikusių vaikų. 

Vilniaus miesti savivaldybė stovyklai skirė 2800 Eurų. Stovykloje bus užimti 35 vaikai, iš soc.jautrios aplinkos -10, iš Ukrainos - 15, specialiųjų poreikių-5, kiti vaikai - 5. 

           Dalyvaus 1-4 klasių mokiniai. 

          

 

Stovyklos programą galite rasti ČIA.

 

 

Už stovyklos veiklą atsakinga socialinė pedagogė Jevgenija Petrucina


Istorijos pamoka Panerių memoriale

       Gegužės 26 d. Grigiškių gimnazijos IIa,IIb,IIc klasių mokiniai apsilankė Panerių memoriale, kur mokytoja Božena Senkevič pravedė istorijos ir pilietiškumo pamoką  ,,Holokaustas ir genocidas Lietuvoje nacių okupacijos 1941-1944 metais”. Čia buvo vykdomas genocidas prieš žmoniją. II pasaulinio karo metu naciai Paneriuose nužudė apie 100 tūkstančių  įvairių tautybių žmonių: žydų, romų, lenkų, rusų, baltarusų. Buvo nužudyti net italai ir vengrai, kurie kariavo rytų fronte vokiečių kariuomenėje. Naciai juos nužudė, nors turėjo būti gydomi. Taip naciai atsikratė nepageidaujamos naštos, pagal jų teoriją ,,žemesnės rasės’’ atstovų, nepaisant to, jog šie buvo jų sąjungininkais.

        Kaip žinome iš istorijos, holokaustas prieš žydus buvo vykdomas visose nacių okupuotose teritorijose. Lietuvoje buvo nužudyta apie 200 tūkst. žydų, tai 90 % visų žydų iki karo gyvenusių Lietuvoje. Paneriuose žuvo apie 70 tūkst. žydų tautybės žmonių. Dauguma iš jų Vilniaus geto kaliniai: vaikai, moterys- beginkliai žmonės, kurie buvo žiauriai žudomi Panerių miške.

        Paneriuose buvo nužudyta apie 15 tūkstančių lenkų. Dauguma iš jų buvo jauni 15-17 metų žmonės. Tai buvo skautai( harcerze), kurie kariavo prieš nacius pogrindyje. Tarp nužudytų buvo daug Vilniaus universiteto profesorių, kunigų ir Armijos Krajovos karių, kurie kovojo prieš nacių okupaciją. Apie žudynes Paneriuose žmonės sužinojo iš Lenkijos žurnalisto karo metu renkamos informacijos, kurią jis kruopščiai užrašė savo dienoraštyje. Kazimierz Sakowicz, rizikuodamas gyvybe, užrašė, kiek žmonių 1941-1944 m.  nužudė naciai ir jiems tarnavę kolaborantai. Deja, žurnalistas nesulaukė karo pabaigos, nes buvo nužudytas naciais prieš kelias savaites iki nacių okupacijos Lietuvoje pabaigos.

        Apsilankėme Panerių memorialo muziejuje, kuriame  eksponuojama dokumentinė medžiaga – nacių valdžios išleisti įsakymai ir įvairūs dokumentai, asmeniniai nužudytųjų daiktai, vaikų daiktai rasti Panerių duobėse, įvairūs archeologiniai radiniai.  Unikalus eksponatas yra kopėčios-trapas, kuris buvo naudotas nuo 1943 m. rudens, kai naciai, slėpdami savo nusikaltimų pėdsakus, sudarė specialią 80 Vilniaus geto kalinių ir kelių karo belaisvių brigadą. Jie atkasdavo sušaudytųjų kūnus ir kopėčių-trapo pagalba juos mesdavo į milžiniškus laužus. Esame dėkingi muziejaus darbuotojui Jurijui Grojsmanui už labai įdomų pasakojimą apie muziejaus ekspoziciją.

        Daug sunkių emocijų išgyvenome aplankę duobes, kuriuose palaidoti žiauriai nužudyti nekalti žmonės. Daugumos mokinių akyse kaupėsi ašaros, kai mokytoja pasakojo apie Paneriuose vykdytas žudynes.

        Mokiniai pasiruošė pamokai, skaitė ir pasakojo iš istorinių šaltinių surinktą svarbią informaciją. Uždegėme žvakes prie duobių ir paminklų. Turėjome unikalią progą pamatyti atidengtą paminklą žydams ir klausytis žydų gedulingos maldos. Į Lietuvą atvažiavo žydų bendruomenių atstovai iš viso pasaulio. Gegužės 26 dieną vyko  5-ojo pasaulio Litvakų ( Lietuvos žydų) Kongreso uždarymas, kurioje dalyvavusi delegacija Paneriuose paminėjo holokausto aukas.

      Paneriuose yra tarptautinis memorialas, kuriame atidengti paminklai įvairių tautybių žmonėms – nacių okupacijos aukoms. Mokiniai vieningai sutarė, kad tokias vietas būtinai reikia aplankyti, mokytis istorijos, kad II pasaulinio karo tragedija daugiau niekad nepasikartotų. 

 

Daugiau nuotraukų


4b klasės edukacinė pamoka Pinigų muziejuje

        Gegužė 24 d. 4b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje Pinigų muziejuje. Mokiniai pamatė XIV a. – XXI a. monetas ir banknotus, sužinojo pinigų istoriją Lietuvoje ir užsienyje. Ketvirtokai atsakinėjo į interaktyvios viktorinos klausimus, galėjo nusikaldinti monetas. Didelį įspūdį mokiniams paliko milijono centų piramidė, įtraukta į Gineso rekordų knygą. Ekskursijoje moksleiviai kartu su Pinigų muziejaus gidais apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, susipažino su pinigų atsiradimo istorija, patys pasigamino unikalių Pinigų muziejaus suvenyrų. 4b klasė su mokytoja Alesia Romanovskienė labai dėkingi gidui - specialistei Nijolei Butkevičienei už įspūdingą edukacinę pamoką.

Klasės vadovė Alesia Romanovskienė.

 

Daugiau nuotraukų galite rasti ČIA: