Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Anzelmo Matučio knygos ,, KAS ŽMOGIUKO ŠIRDYJE‘‘ pristatymas

               3 klasių mokiniai sausio 24 dieną mokytojos bei mokytojų padėjėjos dalyvavo jaukiame renginyje Grigiškių kultūros centre, mat vyko knygos „Kas žmogiuko širdyje“ pristatymas. Tai buvo netradicinė proga ir lietuvių kalbos pamoka,skirta vaikų mylimo poeto Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Knygą pristatė A. Matučio sūnus Vytautas Matulevičius. Iš jo lūpų buvo smagu išgirsti daug prisiminimų iš vaikystės, kuri prabėgo Alytaus krašte. Jis noriai atsakinėjo į vaikų klausimus, pasakojo, kad rašytojas buvo apdovanotas tarptautiniu H.K. Anderseno diplomu. Vaikai klausėsi poezijos, poemų ištraukų ir suprato, kad poezija gyvenimui taip pat būtina , kaip scenai šviesa ar muzika.

                  Žiūrėjome viziją pagal poeto Anzelmo Matučio kūrybą, eilėraščius skaitė aktorius Artūras Varnas.

 

Daugiau nuotraukų


2022 metų Gimnazijos direktorės veiklos ataskaitą

Laba diena,

        Gerbiami Grigiškių gimnazijos bendruomenės nariai, informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nuostatų redakcija, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

     Teikiu 2022 metų Grigiškių gimnazijos direktorės veiklos ataskaitą. Ataskaita patalpinta gimnazijos internetinėje svetainėje www.grigiskiumokykla.lt. Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybos pirmininkei Svetlanai Beneckenei el.p. s.beneckiene@gmail.com. .

 

Su pagarba,

 

 Hanka Gžybovska

Gimnazijos direktorė

 

Gimnazijos direktorės 2022 m. veiklos ataskaita


Dėlionės „Gedimino laiškas“ iššūkis Grigiškių bibliotekoje

          1323 m. sausio 25 d. Gediminas rašė Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų piliečiams ir kvietė juos į Vilnių. Tuo metu vyravo tradicija gavus laišką, padaryti jo nuorašą ir pakabinti ant bažnyčios durų, kad su juo susipažintų miestiečiai, o originalą išsiųsti toliau.

           Sausio 18 d. 5b klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga sukurtos dėlionės „Gedimino laiškas“ iššūkyje. Jie susiskirstė į keturias grupes ir varžėsi, kas greičiau surinks Gedimino laišką. Pirma grupė užtruko 9 min., antra - 12 min., trečia - 22 min., ketvirta - 17 min. Vaikus į biblioteką atvedė lietuvių kalbos mokytojos Viktorija Kuzmitovičiūtė ir Nijolė Mačiulienė. 

 

Daugiau nuotraukų


ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA

           Pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, sausio 11 d. gimnazijos III a klasės mokiniai ir mokytoja Gražina lankėsi Lietuvos Respublikos Seime.

            Prie Seimo II rūmų mus pasitikęs Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas, pakvietė užeiti ir susipažinti su rengiama parodų galerijoje ukrainiečių paroda „Mūšis už Kijevo regioną 2022 m. : ginkluotųjų pajėgų ir piliečių pasipriešinimas Rusijos invazijai“. Mums pirmiesiems buvo leista savo akimis išvysti karo tikrovę, bent iš dalies prie to prisiliesti virtualios tikrovės portalų pagalba, pabendrauti su iš Kijevo miesto atvykusiais merijos darbuotojais. Šią parodą nuo ketvirtadienio galės aplankyti vis norintys. Seimo pirmininkės pavaduotojas trumpai papasakojo mokiniams apie savo politiko karjerą, parlamento darbą. Užsukome į virš Seimo posėdžių salės esantį balkoną, kuriame posėdžių metu žurnalistai ir stebėtojai gali matyti posėdžiaujančius seimo narius. Konstitucijos salėje, kurioje 1992 m. lapkričio 6 d. buvo pasirašytas įsakymas, garbingoje vietoje išvydome Konstituciją. Grožėjomės dailininko – vitražisto K. Morkūno darbu „Žalgirio mūšis“. Savo pažintį su parlamentu baigėme senojoje Seimo salėje, kurioje 1990 m. kovo 11 d. buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Joje dabar vyksta visi iškilmingi renginiai. Klasės seniūnui Maksimui buvo suteikta garbė kelioms minutėmis tapti pirmininku ir paskelbti posėdžio pradžią. Pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę, prie Sausio 13-osios memorialo uždegėme žvakeles.

Jūs visada liksite mūsų atmintyje.

 

Daugiau nuotraukų


Garsiniai skaitymai, skirti rašytojo Aleksiejaus Nikolajevičiaus Tolstojaus 140-mečiui „Jums, rašytojau“

                 Žvakelių šviesoje sausio 10 d. gimnazijos bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Jums, rašytojau“, skirti rašytojo Aleksiejaus Nikolajevičiaus Tolstojaus 140-mečiui paminėti. Ukrainiečių kalba 2-4 kl. moksleiviai Zlata, Anastasija, Marija, Vladislav (mokyt. pad. Julija Trunova) skaitė ištrauką iš visiems žinomo kūrinio „Buratino nuotykiai“, lietuvių kalba skambėjo rašytojo biografija (bibliotekininkė Inga), apsakymų ištraukas rusų kalba skaitė 7 B kl. moksleiviai Diana, Miroslava, Damir (mokyt. Tatjana Biskupska) bei Nikita, Anastasija ir Jana iš I B kl. (mokyt. Svetlana Rogovskaja), o lenkų kalba poeziją pristatė Ermita, Milena iš I C kl. (mokyt. Teresa Beliak).

             Bibliotekoje eksponuojama rašytojo sentencijų ir lit. paroda „Aleksiejaus Nikolajevičiaus Tolstojaus mintys“. Sudarytas kraštotyrinės medžiagos segtuvas „Aleksiejui Nikolajevičiui Tolstojui“.

Dėkoju visiems dalyvavusiems!

 

Bibliotekininkė Inga

 

Daugiau nuotraukų


GEOGRAFIJOS PAMOKA VILNIAUS UNIVERSITETE

          Paskutinę 2022 m pamoką, gruodžio 21dieną, Grigiškių gimnazijos III klasių geografijos kurso mokiniai kartu su geografijos mokytoja Gražina Pleskevičiūte vyko į Vilniaus universiteto geologijos muziejų.

         Vilniaus universiteto geologijos muziejus – seniausias geologijos muziejus Lietuvoje. Muziejus įkurtas 1803 m. kartu su Mineralogijos katedra, kuriai vadovavo R. Simonavičius, pradėjęs kaupti mineralus, uolienas ir kt., tam, kad pagerintų studijų kokybę. Daugelis pirmųjų egzempliorių buvo ir iš kitų kraštų – Rusijos, Vokietijos, Austrijos ir kitur. 1805 metais, po R.Simonavičiaus kolekcijos susisteminimo, buvo apie 20 000 mineralų ir uolienų pavyzdžių, tarp jų ir keletas brangakmenių bei meteoritų. Šiuo metu ekspozicijoje yra mokomosios-demonstracinės regioninės geologijos skyrius, paleontologijos skyrius, petrografijos skyrius, mineralogijos skyrius.

         Netradicinės pamokos metu muziejaus vadovė Eugenija Rudnickaitė pirmiausia papasakojo, kad prieš 4500 milijonų metų Žemė tebuvo įkaitusių dujų rutulys. Sunkieji metalai nugrimzdo į žemės centrą ir susislėgė. Lengvesnės uolienos ir mineralai iškilo į paviršių ir sukietėjo. Sužinojom, kaip atliekami Žemės gelmių tyrimai, vykdomi gręžimai, kokie uolienų susiformavimo periodai, o praktinio užsiėmimo metu nustatinėjom kietumą, tyrinėjom uolienas per mikroskopą.

         Mokiniai ne tik praturtino savo žinias praktiniai darbais, bet ir susipažino su geologo profesija bei galimybe studijuoti VU Chemijos ir geomokslų fakultete.

 
Daugiau nuotraukų