Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Kokybės krepšelis

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

 

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.


Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis.

 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

 

        Spalio mėnesį pradėtos įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos gimnazijoje. Siekiant formuoti mokinių mokėjimo mokytis įgūdžius naudojant skaitmenines aplinkas, pradinių klasių mokiniams nupirktos EMA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos: 1-4 klasių mokiniams: lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo, 3-4 klasių mokiniams – informatikos. 5-8 klasių mokiniams ir šiose klasėse dirbantiems mokytojams nupirktos EDUKA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos.

        Spalio 29 d. 55 gimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo pirmame 40 val. programos „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“ seminare  „Šiuolaikinio ugdymo tendencijos siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Dalyviai susipažino su šiuolaikinės mokymosi paradigmos požymiais, šiuolaikinės pamokos aspektais pagal „Geros mokyklos koncepcijos“ nuostatas ir jų atpažinimu bei vertinimu pamokoje,  į mokymąsi orientuotomis strategijomis ir metodais.  Seminaro lektorė L. Gudaitė taip pat pristatė platformos „IQESonline“ galimybes įsivertinant ir tobulinant pamokos kokybę, pademonstravo, kokios yra duomenų analizės ir interpretacijos galimybės. Įgytas žinias mokytojai taikys savo praktinėje veikloje.