Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Nuotolinis ugdymas

       Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal esamus tvarkaraščius, informacinių technologijų pagalba. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.30.  Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį TAMO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

       Bendru susitarimu bus suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Būtinas internetinis ryšys, kompiuteris arba planšetė, arba išmanusis telefonas, jeigu neturite, informuokite klasės vadovę. Mokytojai organizuos vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti. Nuotoliniu būdu konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, mokytojo padėjėjas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. Mokymo medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai; užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Tamo dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus panaudotos mokiniams pažįstamos platformos: SKYPE, MESSENGER, VIBER. Gimanazijos mokytojai yra pasiruošę vykdyti nuotoliniu būdu priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Nauji pamokų laikai skelbiami el. dienyne ir mokyklos tinklapyje.

Atsiradus papildomai informacijai, nedelsiant informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo, kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.

Pamokų laikas karantino metu 5-12 klasėms:


1 pamoka 8.30-9.15
2 pamoka 9.25-10.10
3 pamoka 10.20-11.05
4 pamoka 11.15-12.00
5 pamoka 12.20-13.05
6 pamoka 13.15-14.00
7 pamoka 14.10-14.55
8 pamoka 15.00-15.45

 

Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


VPPT  rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

 

Informaciją nuolatos atnaujinsime skiltelyje Darbas karantino metu

 

Išlikime sveiki!