Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019 - 2020 M.M.

 

ĮSAKYMAS DĖL PAKEITIMŲ VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANE

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d..

Ugdymo proceso trukmė:

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

 Rudens atostogos

2019 m. spalio 29 d. – 2019 m. spalio 31 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 27 d. – 2020 m. sausio 7 d.

 Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

 

Gimnazija įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Gimnazija nustatė ugdymo laikotarpių trukmę:

Pradinis ugdymas:

 

Pagrindinis ugdymas ir III gimnazijos kl.:

 

IV gimnazijos klasės:

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 ir 2020 - 2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 m.m. vidurinio ugdymo koordinavimo darbo grupė

  1. Ala Vakar  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
  2. Hanka Gžybovska – mokyklos direktorė
  3. Dalia Gaurytė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IIIa klasės vadovė
  4. Tatjana Biskupska – rusų kalbos vyresn. mokytoja, IV a klasės vadovė
  5. Jelena Šuškevič – chemijos vyresn. mokytoja, II a klasės vadovė
  6. Nijolė Mačiulienė  – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, II b klasės vadovė  

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

 

Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka

 

Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.