Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

         Laiko tėkmėje kruvinieji 1991-ųjų sausio 13-osios įvykiai liko už trisdešimties metų. Žmogaus gyvenime – tai nemažas laiko tarpsnis. Per tą laiką kai kurie kraupių įvykių liudininkai jau išėjo Amžinybėn, užaugo nauja žmonių karta.            

      Sunku patikėti, kad Sausio 13-osios nakčiai jau 30 metų. Šią naktį dažnai pavadiname kruvinąją arba išbandymų naktimi. Manau, kad galima būtų pavadinti ir mūsų vienybės, ryžto, garbės naktimi, kuri leido išbrėkšti visai kitam rytui. Laikas, lyg upės vanduo – daug ką nuneša, sumaišo. Ir tai, kas vieniems atrodė ir atrodo nepaprastai svarbu, tragiška, didvyriška, dabar kitiems gali atrodyti tik kaip tolima, dabarčiai nelabai svarbi istorija.

      Bet nevalia Sausio 13-osios nakties pamiršti, nes tuo metu sprendėsi laisvos Lietuvos valstybės, lietuvių tautos likimas. To meto dienos ir naktys, mano žmonių karta šimtmečiui lėmė Lietuvos ateitį, netgi garbę. Taip, išsaugoti Kovo 11-osios Aktu paskelbtą Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą, buvo mūsų visų pati švenčiausia pareiga, kuri tada galėjo pareikalauti ypatingos tvirtybės, drąsos ir netgi aukų. Deja, jų nepavyko išvengti. Tad Sausio 13-osios naktis tapo ir skausmo naktimi.

          

             Jokie tankai, jokios kulkos neįveikė mūsų laisvės ir nepriklausomybės troškimo.
         Tautos istorijoje trisdešimt metų – lyg akimirksnis, daugelis įvykių prašuoliuoja kaip kino juostoje, tačiau Sausio 13-osios įvykiai – gyvi metraščiuose, laikraščių puslapiuose ir daugelio atmintyje.

           Viniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojai ir mokiniai kviečia prisiminti šios dienos minėjimo akimirkas.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojų ir mokinių Sausio 13-osios renginiai (minint 30-ąsias Sausio 13-osios metines)

Data

Renginys

Koordinatorius

2021

13 d.

8.00-8.10

1- 4 kl., 5-8 kl., I-IV kl. dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija". Pilietinė iniciatyva organizuojama 14 kartą (languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes).

Dalia Gaurytė

Dalyviai – visi Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojai, gimnazijos bendruomenė

Integruotos istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, skirtos Lietuvos laisvės gynėjų 30-osioms metinėms:

9 d.

,,Pilietuviškumo pamoka Laisvės gynėjams atminti“.

II a kl.

Daiva Griškevičienė

10 d.

Įrašai ,,Kalbantys apie Sausio 13-ąją“.

Violeta Dilkienė

11 d.

Stendas ,,Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena”.

Violeta Dilkienė,

Gražina Pleskevičiūtė,

Dalia Gaurytė

11 d.

Atviruko kūrimas socialiniam partneriui

(Sausio 13-osios progimnazijai)

Nijolė Jodkienė,

Gražina Pleskevičiūtė

11, 13 d.

Geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 6 a, 6 b kl. mokiniams ,,(Ne)atrastas Vilnius: memorialas Sausio 13-osios aukoms atminti“ (sausio 11, 13 d.).

Gražina Pleskevičiūtė,

Dalia Gaurytė,

Viktorija Kuzmitovičiūtė

12 d.

Pamoka tema „1918-1920 m. Lietuvos nepriklausomybės kovų žemėlapis“ – II gimn. klasės.

 

Gražina Pleskevičiūtė,

Dalia Gaurytė,

Daiva Griškevičienė

 

13 d.

LRT nuotoliniai renginiai 5-8 kl., I-IV gimn. kl.

 

Daiva Griškevičienė,

Gražina Pleskevičiūtė,

Dalia Gaurytė

13 d.

Neformalaus ugdymo metu 7 b ir 9 b kl. mokiniai gamins koliažą, skirtą Laisvės gynėjų 30-ečiui paminėti, ir kvies Grigiškių bendruomenę keliauti Lietuvos nepriklausomybės keliu.

Daiva Griškevičienė,

Gražina Pleskevičiūtė,

Dalia Gaurytė

13 d.

Pokalbiai tema ,,Kaip aš suprantu žodį LAISVĖ?“,  klausimai – atsakymai apie Sausio 13-ąją (1a, 1 b, 2 a, 4 a kl.).

Rita Juchnevičienė

13 d.

Viktorina „Ką žinau apie Lietuvą“ IV a gimn. kl..

Dalia Gaurytė

13 d.

Netradicinės pamokos 1 c, 2 b, 3 a, 3 b kl. ,,Ką aš žinau apie Sausio 13-ąją?”. (Sausio 13-osios pristatymai ir kūrybiniai darbeliai)

Audronė Antropikienė

13 d.

„Kalbanti Sausio 13-osios istorija. Lietuvos radijas ir televizija” - 9 kl.

 

Daiva Griškevičienė,

Gražina Pleskevičiūtė

13 d.

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Virtualios technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos pamokos mokiniams – kūrybinės dirbtuvės- gaminame neužmirštuoles.

Irena Pomarnacka,

Nijolė Jodkienė,

Vilma Markevičienė,

Violeta Dilkienė,

Dalia Gaurytė,

Gražina Pleskevičiūtė,

Daiva Griškevičienė

13 d.

Samprotavimo pastraipa ,,Kas man yra laisvė?”.

Vilma Markevičienė

13 d.

Integruotos lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokos ,,Atmintis gyva, nes liudija” (I a, I b, II b gimn. kl.).

Nijolė Mačiulienė,

Božena Senkevič

13 d.

IIIa mokiniai sinchroninės pamokos metu pažiūrės šį filmą ir parašys 2-3 sakinių refleksiją (Sausio 13 - oji. Iš LRT archyvų 1991 - Bing video)

Violeta Dilkienė

13 d.

Ic klasėje sinchroninės pamokos metu mokiniai pažiūrės filmą ,,Sausio 13 - oji. Iš LRT archyvų 1991 - Bing video“ ir parašys trumpą laišką pasirinktam laisvės gynėjui.

Violeta Dilkienė

13 d.

Unikali radijo ekskursija „Kalbanti sausio 13-osios istorija“ (IIa, 8a, 7b, 6a kl.)

Viktorija Kuzmitovičiūtė

13 d.

Pamokos, skirtos Sausio 13-osios  įvykiams

(5a, 5b, 8b, 9c, III gimn. kl. B lygis).

Božena Senkevič

Mokinių darbai